Tájékoztató magánfőzés szabályairólTájékoztató magánfőzés szabályairólMagánfőzésnek
továbbra is a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén
használható, legfeljebb 100
liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított
desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása minősül, de
évente legfeljebb 50 liter
mennyiségig.


Változik
a magánfőző definíciója is, magánfőzőnek
az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy minősül, aki saját
tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére
alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.


A magánfőző az évente előállítható párlatmennyiség túllépése
esetén a többletmennyiséget haladéktalanul köteles bejelenteni a vámhatóságnak
és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség
megsemmisítéséről. [Jöt. 67/A. § (6) bekezdés]


A magánfőzésben előállított párlat adója évi 1000 forint,
melyet a magánfőzőnek kell megfizetnie, amely a magánfőző lakóhelye szerinti
önkormányzatnak a bevétele. A magánfőzőnek az előállított magánfőzött párlat
utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január
15-ig – együtt – kell teljesítenie a lakóhelye szerinti önkormányzati
adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot,
akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége. [Jöt.
3. § (3) bekezdés, 5. § (9) bekezdés, 64. § (6) bekezdés, 67/A. § (4) bekezdés]


A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy
vendégei által fogyasztható el feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A
magánfőzött párlat csak alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető. [Jöt.
67/A. § (7) bekezdés] Fontos változás, hogy
2015. január 1-jétől a magánfőző a desztillálóberendezés feletti
tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye
szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésben meg kell adni a nevét,
lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés
időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának
helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni és
hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű
tulajdonszerzést igazoló iratot. Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a
magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a
magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést.
[Jöt. 5. §
(9) bekezdés, 67/A. § (1)-(3) bekezdései, 128/K. § (1) bekezdés]


Az önkormányzati adóhatóság a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzésről szóló magánfőzői
bejelentésről, valamint a magánfőző adóbevallásáról értesíti a vámhatóságot

és a bejelentéssel, bevallással érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a
teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi meg az illetékes vámhatóság részére.

[Jöt. 67/A. § (5) bekezdés]

Az adóraktár részére
történő értékesítéskor, illetve ha a magánfőző az általa előállított
magánfőzött párlattal kíván részt venni párlatok számára meghirdetett
versenyen, a párlat eredetét a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés
szerinti bejelentésről, valamint a párlat után megfizetett adóról kiállított
önkormányzati adóhatóság igazolás igazolja. [Jöt. 67/A. § (8) bekezdés]Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás
végrehajtásához való jog az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási
kötelezettség bevallási határidejétől számított 1 év elteltével évül el. [Jöt.
67/A. § (9) bekezdés]Tájékoztatom továbbá, hogy a törvény hatályba lépését
megelőzően előállított magánfőzött párlatra 2014. december 31-ét követően is az
előállításkor érvényes rendelkezések az irányadók. A törvény hatályba lépését
követően előállításra kerülő párlatok tekintetében azonban már az új
szabályokat kell alapul venni. [Jöt. 128/K. § (2) bekezdés]


A bérfőzésben előállított párlat után is megszűnik az eddig 50 liter mennyiségig
biztosított 0 forintos adómérték. 2015. január 1-jétől a szeszfőzdében bérfőzés keretében,
a bérfőzető alapanyagából előállított párlat adója egy bérfőzető részére évente
legfeljebb 50 liter
mennyiségig 167.000 forint (1
liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatra
vetítve 835 forint), az 50 litert meghaladó mennyiségre 333.385 forint (1 liter 50
térfogatszázalék alkoholtartalmú párlatra vetítve
1667 forint). [Jöt. 64. § (3) bekezdés]Tájékoztatom továbbá, hogy a http://nav.gov.hu/
internetes oldalon a „Friss információk” rovatban és az „ADÓ” fülön „Jövedéki
adó”, „Tájékoztatók, információk”, „Tájékoztatók” alcím alatt további friss
információk, tájékoztatók érhetőek el.


Weboldalunk sütiket használ. Az oldal böngészésével Ön automatikusan hozzájárul ehhez (a sütikről bővebben itt olvashat)
Rendben