Magyaregregy településfejlesztési koncepciójaM A G Y A R E G R E G Y     TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA    

     HÜBNER TERVEZŐ KFT.7621
PÉCS, JÁNOS UTCA 8. TERVEZŐK: Hübner Mátyás, Balog Gábor, Böjte Tibor, Gábor Olivér,
Horváth Márton, Horzsa Zoltán, Lovas Attila, Lovasi Katalin,  Kraft János, Tistyán László 
 
 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP.. 21.1. A település
jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére
vonatkozóan
   21.2. A
településfejlesztési elvek rögzítése
. 32. CÉLOK.. 62.1. A település
átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása
. 63. KIINDULÓ
ADATOK, RÉSZCÉLOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ
.. 63.1. A
stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges
társadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása
. 63.1.1. Társadalmi adatok. 63.1.2.Gazdasági adatok. 73.1.3. Környezeti adatok. 83.2. A meghatározott
területigényes elemek alapján javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeire,
térbeli rendjére és a területfelhasználásra irányuló településszerkezeti
változtatásokra
. 93.3. Az örökségi
értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az
örökség érték alapú, fenntartható fejlesztésére
. 124. A MEGVALÓSÍTÁS
ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMONKÖVETÉSE
.. 134.1. A koncepció
megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer
134.2. Javaslat a
koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat rendjére
. 15 1. JÖVŐKÉP 1.1. A település jövőképe a
társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetére vonatkozóanMagyaregregy
jövőképe: Magyaregregy egy autonóm, a
fenntartható településfejlesztés elvének megfelelő versenyképes helyi
gazdasággal a közösségi, természeti értékeket maximálisan figyelembevevő élő
közösséggel rendelkező, a szomszéd településsekkel szorosan együttműködő
településsé válik. Magyaregregy község hosszú távú
stratégiai célja 2030-ra olyan fenntarthatóan működő község, amely vonzó az itt
élőknek, vonzó a beköltözőknek, a befektetni szándékozóknak és vonzó az ide
látogató turistáknak. Az átfogó cél röviden: nyugodt,
vonzó és fenntartható Magyaregregy. Ehhez
kapcsolódva: • A község gazdasági alapjainak újjáépítése: a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálása megújuló
  energiapolitikára épített helyi gazdasággal, a község a falusi turizmus
  célterületévé válik.
 • A káros társadalmi folyamatok megállítása, megtartóképesség
  növelése
  , minőségi egészségügyi szolgáltatások és
  ellátás, minőségi rekreációs lehetőségek teremtése.
 • Fenntartható, élhető, vonzó környezet megteremtése: Magyaregregy egy fenntartható, jól működő, vonzó, települési
  környezetet alakít ki.


 A
népesség foglalkoztatottsága vonatkozásában a föld magántulajdonba vétele, a
bányabezárások, az idősebb korcsoportok dominanciája a község gazdaságára
kedvezőtlenül hatott. Az ingázás lehetőségének csökkenése, a mezőgazdaságban
foglalkoztatható lakosok számának változása egyben következménye is a
népességszám csökkenésének, az idősödő népesség miatt pedig egyre nagyobb
területen – főként a zártkertekben – szűnt meg a mezőgazdasági termelés. A
korábban „Gyümölcsös Egregy”, az intenzív gyümölcs- és szőlőtermelés ma már
csak nyomokban található. A kisszámú ipari, és a néhány falusi turizmusból
profitáló vállalkozó képezi ma Magyaregregy gazdaságát. A megyei fejlesztési
koncepció három átfogó célja közül a településfejlesztési koncepció az „értéktermelő foglalkozást biztosító
gazdaság kialakítása”
cél elérésére helyezi a hangsúlyt. Továbbá a megyei
fejlesztési koncepció hét stratégiai célja közül a „helyi gazdaságok
fejlesztésére”, míg a megyei koncepció négy területi célja közül a „termelési szerkezet átalakítás, gazdasági
szemléletváltás Pécs és agglomerációja területén, illetve Komló és térségében”

megnevezésű célokat tekintheti a településfejlesztési koncepció a település
számára alkalmazandónak. A BMTFK-ban megfogalmazott
hat prioritás közül a Magyaregregy település fejlesztésére elsődlegesen az 1.
prioritás: A helyi termelésen alapuló gazdaság megerősítése a lokális gazdasági
környezet integrált fejlesztésével, illetve a IV. prioritás: Az élhetőbb települések, élhetőbb közösségek
kialakulását szolgáló komplex településfejlesztés
alkalmazható. Magyaregregyen
erőforrásként a művelhető földterület, a még meglévő mező- erdőgazdasági,
valamint kisipari szakismeret, a táji és természeti, a kulturális és épített
környezeti adottságokra épülő turizmus vehető figyelembe. A káros társadalmi folyamatok
megállítása
a minőségi egészségügyi szolgáltatásokkal és
ellátással, minőségi rekreációs lehetőségek teremtésével, a foglalkoztathatóság
javításával, a megtartóképességet erősítő életminőség fejlesztésével, az
elszegényedés megállításával érhető el. Magyaregregy,
mint lakóhely és élettér fejlesztését
alapvetően a következő főbb irányok mentén tartjuk indokoltnak és szükségesnek: • Átfogó közlekedési
  fejlesztések végrehajtása: hálózatfejlesztés, útfelújítás- és építési
  program, valamint környezetbarát közösségi közlekedési rendszer
  kialakítása, a megyei TRT-ben előirányzott elkerülő út megépítése.
 • A települési környezet
  vonzóvá tétele: az épített- és természeti környezet minőségének javítása a
  fenntarthatóság követelményeinek figyelembevételével.
 • Korszerű, elérhető intézményi
  struktúra és szolgáltatás-rendszer kialakítása, a társadalmi
  egyenlőtlenségek csökkentése érdekében.
 • Képzési-oktatási háttér
  fejlesztése a lakosság illetve a minőségi munkaerő megtartása érdekében.
 • Az önkormányzati
  szolgáltatások színvonalának folyamatos emelése.
 • Zöld megoldások alkalmazása a
  településfejlesztési beavatkozások során a környezet megóvása, az
  erőforrások hatékony és takarékos felhasználása érdekében.


 Fenti
célstruktúra biztosítja, megteremti a tartósan fenntartható, egyediséget
erősítő minőségi fejlődés feltételeit.Magyaregregy
céljainak megvalósításában szükséges a térségi együttműködés – különösen
Komlóval – fejlesztése, a funkciómegosztásban rejlő előnyök kiaknázása. 1.2. A településfejlesztési
elvek rögzítése Szubszidiaritás
és decentralizáció elve A
szubszidiaritás elve alapján a területpolitikában egy térség fejlesztését azon
a legalacsonyabb területi szinten kell kialakítani és végrehajtani, ahol a
feladat elvégzéséhez a legtöbb információ áll rendelkezésre, és a legtöbb érdek
kapcsolódik a feladat megvalósításához.A fejlesztések során a beavatkozás
célterületét érintő tájak sajátosságait, változásait, működési mechanizmusát is
figyelembe kell venni. A fejlesztési beavatkozásokat a tájak területi
rendszereibe integrálni kell, hogy illeszkedjenek a helyi táji adottságokhoz,
támaszkodjanak a tájak erőforrásaira, hozzájárulva azok védelméhez és
kibontakozásához is. Fenntarthatóság
elve A fenntarthatóság alapelve minden ágazat
irányában a fejlesztéspolitika azon korlátját fogalmazza meg, mely szerint a
mai fejlesztések és a fejlesztések alapját adó erőforrás-gazdálkodás nem
veszélyeztetheti a jövő generációinak esélyét arra, hogy szükségleteiket
biztonságosan kielégítsék. Rendszerszemlélet,
programozás, integrált fejlesztés A
területfejlesztési politikának fokozottan figyelembe kell vennie a globális,
európai, nagytérségi vagy nemzeti szintű gazdasági-társadalmi trendeket a
különböző szintű és helyzetű térségekben. A várható hátrányokat megelőzve, az
előnyöket kihasználva jövőorientált, proaktív cselekvési terveket kell alkotni,
és nem csak a már bekövetkezett változásokra fogalmazni meg
válaszintézkedéseket. Hatékonyság
és koncentráció elve A településfejlesztési koncepció a
koncentráció érvényesítésére törekszik a megfogalmazásban, a legkritikusabb
pontokon történő, leghatékonyabb beavatkozás érdekében. A területfejlesztési
politika tárgyát képező területi rendszer sok eleme ugyanis nem az absztrakt
gazdasági-szociális „terekben” jeleníthető meg a leghatékonyabban, hanem a
földrajzi tér egyes vagy típusos egységeiben, tájakban, térségekben. Weboldalunk sütiket használ. Az oldal böngészésével Ön automatikusan hozzájárul ehhez (a sütikről bővebben itt olvashat)
Rendben