Határozat a polgármester választás eredményének megállapításáhozHatározata polgármester választás
eredményének megállapításához A Magyaregregy Községi Helyi
Választási Bizottság30/2014. (X.12.) határozata A Magyaregregy Községi Helyi Választási Bizottság a
helyi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napjára kitűzött általános
választásán a Baranya megyei Magyaregregy településen a polgármester
választásáról készült szavazóköri jegyzőkönyv alapján a polgármester választás
eredményének megállapítása tárgyában meghozta a következőhatározatot:A Magyaregregy Községi Helyi Választási Bizottság a
helyi önkormányzati képviselők 2014. év október 12. napjára kitűzött általános
választásán a Baranya megyei Magyaregregy településen a polgármester
választásának eredményét jelen határozat mellékletét képező és két eredeti
példányban elkészített „Szavazóköri jegyzőkönyv a polgármester választásáról” című
jegyzőkönyv szerint állapítja meg.A Magyaregregy Községi Helyi Választási Bizottság
elrendeli a határozat közzétételét a Magyaregregy Községi Önkormányzat
hirdetőtábláján, és a település honlapján.A határozat ellen annak meghozatalától számított 3
napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő
szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi
személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy
elektronikus levélben a Baranya Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett
fellebbezést nyújthat be a Magyaregregy Községi Helyi Választási Bizottságnál (7332
Magyaregregy, Kossuth u. 73., fax: 72/420-534, e-mail: magyaregregy@tolna.net).
A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. október hó 15.
napján 16.00 óráig megérkezzen.A
választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellena)               
a szavazatszámláló bizottság szavazóköri
eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagyb)               
a szavazóköri eredmények összesítésére és a
választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére
hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani.A
szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntése ellen csak
a választási bizottságnak a választási eredményt megállapító döntése elleni
fellebbezéssel együtt van helye.A fellebbezésnek tartalmaznia kella)               
a kérelem a
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 223.
§ (3) bekezdése szerinti alapját,b)               
a kérelem
benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől)
eltér - postai értesítési címét,c)                
a kérelem
benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi
lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval,
a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő
szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának
telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának
nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.IndokolásA helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 12. §-a
szerint a
polgármestert a település választópolgárai
közvetlenül választják. Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes
szavazatot kapta.A Ve. 14. § (1) bekezdése rögzíti,
hogy a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a
törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási
eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének
biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás
törvényes rendjének helyreállítása.A Ve. 44. § (1) bekezdése
értelmében a választási bizottság az ügy érdemében határozatot, az eljárás
során felmerült minden egyéb kérdésben jegyzőkönyvbe foglalt döntést hoz.A Ve. 199. §-a kimondja, hogy a
szavazatszámláló bizottság a szavazatok megszámlálását követően megállapítja a
választás szavazóköri eredményét.A Ve. 202. § (1) bekezdése rögzíti,
hogy a szavazóköri, valamint a választási eredményről jegyzőkönyvet kell
készíteni.A Ve. 307/N. § (1) bekezdése
értelmében a helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján
összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás vagy az
egyéni választókerületi választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a
választás eredményét.A polgármester választás eredményének
megállapítására szolgáló jegyzőkönyv mintáját a helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők
választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról
szóló 4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 28. melléklete állapítja meg.A Helyi Választási Bizottság a fenti
rendelkezéseknek megfelelően a szavazóköri jegyzőkönyv alapján összesítette Magyaregregy
település választókerületben a polgármesterre leadott szavazatokat és
megállapította a választás eredményét
, melyet két eredeti példányban elkészített „Szavazóköri jegyzőkönyv a polgármester választásáról”
című jegyzőkönyvbe foglalt.A
Ve. 49. § (2) bekezdés értelmében a választási bizottság a határozatát - a
személyes adatok kivételével - nyilvánosságra hozza. A Helyi Választási
Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak
szerint intézkedett.A Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben
hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.
§-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(4)
bekezdésein, 241. § (1) – (2) bekezdésén, 307/P. § (2) bekezdés c) pontján
alapul.Magyaregregy, 2014. október 12.  Tolnai
Jánosné sk.Helyi Választási
Bizottság elnöke   A határozatról értesülnek: 1.    
A Helyi Választási
Bizottság megbízott tagjai2.    
Irattár  A Magyaregregy
Községi Helyi Választási Bizottság30/2014.
(X.12.) határozata melléklete (4/2014. (VII. 24.) IM rendelet 28.
melléklete szerinti jkv.)Weboldalunk sütiket használ. Az oldal böngészésével Ön automatikusan hozzájárul ehhez (a sütikről bővebben itt olvashat)
Rendben