Hirdetmények

Vadászterületek kifüggesztése


A dokumentum letölthető erre a linkre kattintva: Vadászterületek kifüggesztése, PDF fájl, 2.2 MB


FELHÍVÁS - Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre


Az Országgyűlés módosította a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvényt.
 
A törvénymódosítás következtében kibővült a jogosultak köre, amelynek alapján támogatást kapnak a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyei és árvái, illetve mindazok, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól, hogy a II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés következtében más ország állampolgárává vált.

A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti jogosultságot azon magyar állampolgárok - volt hadiárvák, volt hadigyámoltak és volt hadigondozott családtagok – számára is, akiket 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek, azonban pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy 1949-ben politikai okból megszüntették, kérelmét elutasították, vagy kérelmét politikai okból elő sem terjesztette.
Azon hadiözvegyek is a gondozottak körébe kerülnek, akiknek férje Magyarországról vonult be, de – lakhelyváltozás nélkül – jelenleg más állam polgára.

A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra jogosultak havi rendszeres járadékának összegével, mely az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.

A rendszeres havi járandóságot igényelni lehet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában, külföldön élő és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál.
Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni.

Várjuk azokat az állampolgárokat, akik jogosulttá váltak az ellátásra. Keressék fel a Baranya Megyei Kormányhivatal járási hivatalait, illetve a járási hivatali ügysegédeket, ahol részletes információt kaphatnak és benyújthatják kérelmüket.

(Baranya Megyei Kormányhivatal)

Weboldalunk sütiket használ. Az oldal böngészésével Ön automatikusan hozzájárul ehhez (a sütikről bővebben itt olvashat)
Rendben